886 435 976 info@fizjofemme.pl

Cenię sobie każdą współpracę! Uważam, że wsparcie innych specjalistów w procesie uzdrawiania moich pacjentek jest bardzo ważne. 
Niekiedy zdarza się, że terapia uroginekologiczna jest niewystarczająca. Czasami musi być ona rozszerzona o psychoterapię. Wówczas jesteśmy w stanie uzyskać niesamowite i zadowalające efekty!
O tym, czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, jaki jest sens prac własnych i w jakich dysfunkcjach może ona wesprzeć fizjoterapię uroginekologiczną opowiada wspaniała specjalistka: Joanna Światła!

Marta Błocińska: Zacznijmy może od podstaw. Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Joanna Światła:  Psychoterapeuta zajmuje się diagnozowaniem problemów i zaburzeń oraz aktywną pracą wspólnie z pacjentem/ami nad ich rozwiązaniem. Pracy nad zmianą towarzyszą zaplanowane przez obie strony ćwiczenia, psychoedukacja oraz wsparcie ze strony psychoterapeuty.

M. B. W psychoterapii istnieje kilka nurtów, prawda? Którym Ty się konkretnie zajmujesz?

J. Ś. Zgadza się. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiada on udowodnioną naukowo skuteczność. Interwencje, jak i cały proces są mierzalne pod względem efektywności. W pracy razem z pacjentami skupiamy się szczególnie na aspekcie myślenia i zachowania, które wpływają na pojawiające się emocje i objawy fizjologiczne, aby możliwa była zmiana. Terapeuta jest aktywny podczas sesji psychoterapeutycznych podobnie, a czasem bardziej niż pacjent. Jest też dużo psychoedukacji podczas spotkań, ponieważ jednym z założeń psychoterapii jest sprawienie, aby pacjent rozumiał swój problem, wiedział jak i kiedy go identyfikować, czy też co robić, aby sobie z nim radzić, czy go wyeliminować.

M. B. Opowiedz, jak wygląda taka typowa wizyta u Ciebie w gabinecie?

J. Ś. Podjęcie psychoterapii poprzedza konsultacja. Podczas takiej wizyty pacjent i psychoterapeuta sprawdzają, czy problem kwalifikuje się do psychoterapii czy wymagana byłaby inna interwencja, bądź też zalecane byłoby połączenie oddziaływań terapeutycznych z innymi. Pierwsze wizyty służą również sprawdzeniu, czy obie strony chcą ze sobą podjąć współpracę i jeśli tak, wstępnemu określeniu, jak miałaby ona wyglądać oraz ile orientacyjnie będzie trwała. Ustalana jest również jej specyfika. Niezależnie od nawiązania współpracy, konsultację kończy psychoedukacja na temat problemu pacjenta, czyli jego wstępne omówienie oraz możliwości jego rozwiązania, przekazanie zaleceń. Jeśli natomiast podejmowana jest psychoterapia, spotkania dotyczą głównie określonych wspólnie celów i mają swój przebieg, który jest zależny od problemów. Najczęściej jednak częścią wspólną jest omówienie najważniejszych informacji od ostatniej sesji (ważnych wydarzeń, prac własnych), ocena zmian, ustalany jest plan spotkania i sesja poświęcona jest pracy terapeutycznej nad danym zagadnieniem/obszarem, następnie zaplanowana zostaje praca własna na kolejne spotkanie, następuje podsumowanie i wymienienie się wnioskami ze spotkania.

M. B. Kluczem do sukcesu są nie tylko spotkania z Tobą, ale także realizowanie przez pacjenta tzw. prac własnych, prawda?

J. Ś. Dokładnie. Badania pokazują, że za sukces terapeutyczny odpowiada także motywacja i zaangażowanie do wprowadzania zmian przez pacjenta. Z powodu, że sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, prace własne sprawiają, że praca terapeutyczna dzieje się również między sesjami. Pacjenci, którzy wykonują prace własne osiągają lepsze efekty i w szybszym czasie. Ponadto, zyskują poczucie wpływu wobec problemu, z którym się zmagają, co korzystnie wpływa na ich samoocenę, kompetencje oraz motywację do pracy.

M. B. A czy trafiają do Ciebie pacjentki z dysfunkcjami seksualnymi, takimi jak pochwica, dyspareunia, anorgazmia etc.?

J. Ś. Tak. Obserwuję pozytywny trend, że coraz więcej osób dba o satysfakcję w sferze seksualnej i w razie wystąpienia trudności szuka ich przyczyn i sposobów rozwiązań.

M. B. I jesteś w stanie psychoterapią pomóc im uporać się z ich problemem?

J. Ś. Jeśli problem ma podłoże psychologiczne i osoba jest zmotywowana do pracy, tak. Niekiedy jest potrzeba połączenia psychoterapii z innymi oddziaływaniami, na przykład farmakoterapią, czy wizytami u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Natomiast psychoterapia poznawczo-behawioralna posiada udokumentowaną skuteczność również w problemach natury seksuologicznej.

M. B. Zostańmy zatem w temacie kobiet i problemów z seksem. Czy kobieta, która planuje wybrać się do Ciebie na pierwszą konsultacje powinna się jakoś specjalnie do niej przygotować? Mam tutaj na myśli dostarczenie  zaświadczeń, opinii lekarskich, wyników badań itd?

J. Ś. Jeśli osoba posiada takie dokumenty warto, aby zabrała je ze sobą. Czasem to konsultacja u psychoterapeuty poprzedza wizyty u innych specjalistów, czy wykonanie określonych badań i wtedy dana osoba otrzymuje informację po konsultacji, czy i co byłoby jeszcze potrzebne.

M. B. Po jakim mniej więcej czasie zauważalne są pierwsze efekty terapii?

J. Ś. Zauważalność efektów będzie zależała od wielu czynników, m. in. od tego: jaką genezę ma problem (czy wyłącznie psychologiczną); jak długo problem występuje; czy i ile jest czynników, które będą podtrzymywały trudności; wieku pacjenta, jego motywacji; posiadania wspierającego otoczenia; czy jest to problem indywidualny, czy w parze; czy trudności w sferze seksualnej współwystępują z innymi problemami, aż wreszcie od oczekiwań, czy też celu pacjenta. Jeśli problemy dotyczą wyłącznie sfery seksualnej, najczęściej psychoterapia będzie trwać kilka miesięcy. Jeśli są problemy współistniejące, leczenie może potrwać około roku-dwóch lat. Po pierwszych spotkaniach, często już po konsultacji można to sprecyzować w odniesieniu do konkretnego pacjenta i kontekstu, w którym się znajduje.

M. B. Czy w terapię włączany jest partner/mąż?

J. Ś. Czasami partner/ka jest włączany/a. Z reguły dzieje się tak wtedy, gdy problem jest w parze. Zdarza się również, że zalecana jest terapia partnerska, czy też psychoterapia indywidualna dla obojga partnerów (u różnych psychoterapeutów).

M.B.I na koniec, czy chciałabyś, jako oczywiście psychoterapeuta, psycholog, seksuolog, ale przede wszystkim, jako kobieta przekazać coś innym kobietom, które mają problemy ze współżyciem, odczuwają ból w trakcie stosunku, nie doświadczają orgazmów?

J. Ś. Aktywność seksualna nie powinna wiązać się z bólem, ale być satysfakcjonująca. Rozwiązania istnieją i warto zadbać o jakość swojego życia, również seksualnego. 

M. B. Dziękuję Ci Asiu pięknie za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania! 

J. Ś. Dziękuję za rozmowę i życzę stosunkowo udanego życia wszystkim czytelnikom.

Joanna Światła: psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikacji 909), dyplomowany seksuolog w trakcie certyfikacji na seksuologa klinicznego i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi gabinet prywatny online oraz stacjonarny we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 68/2c.

Możliwość rejestracji wizyty poprzez:
– kontakt telefoniczny: 797 983 776
– kontakt mailowy:  swiatla.joanna@gmail.com
– stronę internetową: LINK DO REJESTRACJI ONLINE

Inne artykuły do znalezienia również m. in. na:
– Facebook’u:  [KLIK]
– IG: [KLIK]
– stronie internetowej: [KLIK]